Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 43-59

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-23
Datum då anslag tas ner: 2022-04-14

Sekreterare: Mikaela Johansson