Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 60-79

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-05
Datum då anslag tas ner: 2022-05-27

Sekreterare: Mikaela Johansson