Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 80-99

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-23
Datum då anslag tas ner: 2022-06-14

Sekreterare: Mikaela Johansson