Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 100-121

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-17
Datum då anslag tas ner: 2022-07-09

Sekreterare: Mikaela Johansson