Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 122-134

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-02
Datum då anslag tas ner: 2022-09-24

Sekreterare: Mikaela Johansson