Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 135-145

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-29
Datum då anslag tas ner: 2022-10-21

Sekreterare: Mikaela Johansson