Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 146-165

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-30
Datum då anslag tas ner: 2022-12-22

Sekreterare: Mikaela Johansson