Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 166-191

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-22
Datum då anslag tas ner: 2023-01-13

Sekreterare: Mikaela Johansson