Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-19

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-27
Datum då anslag tas ner: 2023-02-18

Sekreterare: Mikaela Johansson