Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 75-87

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-19
Datum då anslag tas ner: 2023-07-11

Sekreterare: Mikaela Johansson