Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 21

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-14
Datum då anslag tas ner: 2022-02-05

Sekreterare: Mikaela Johansson