Kungörelse

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-24
Datum då anslag tas ner: 2019-07-16

Sekreterare: