Kungörelse

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-26
Datum då anslag tas ner: 2020-07-18

Sekreterare: