Tillkännagivande

Organ: Mälardalens brand- och räddningsförbund

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-22

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-22
Datum då anslag tas ner: 2021-03-16

Sekreterare: Emma Stefansson