Tillkännagivande

Organ: Mälardalens brand och räddningsförbund

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 92-99

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-05
Datum då anslag tas ner: 2019-12-27

Sekreterare: Åke Broman