Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 17-32

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-21
Datum då anslag tas ner: 2019-03-15

Sekreterare: Frida Ramefelt