Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 33-44

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-28
Datum då anslag tas ner: 2019-04-19

Sekreterare: Frida Ramefelt