Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 71-86

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-18
Datum då anslag tas ner: 2019-07-10

Sekreterare: Anna Dahlén