Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 87-99

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-08-29
Datum då anslag tas ner: 2019-09-20

Sekreterare: Frida Ramefelt