Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 100 - 114

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-25
Datum då anslag tas ner: 2019-10-17

Sekreterare: Anna Dahlén