Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 73-83

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-02
Datum då anslag tas ner: 2020-09-24

Sekreterare: Linda Granath