Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-13

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-29
Datum då anslag tas ner: 2020-02-20

Sekreterare: Frida Ramefelt