Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 25-37

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-02
Datum då anslag tas ner: 2020-04-24

Sekreterare: Frida Ramefelt