Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 38-44, §§ 46-50

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-30
Datum då anslag tas ner: 2020-05-22

Sekreterare: Linda Granath