Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 51-60

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-02
Datum då anslag tas ner: 2020-06-24

Sekreterare: Frida Ramefelt