Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 61-72

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-24
Datum då anslag tas ner: 2020-07-16

Sekreterare: Frida Ramefelt