Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 98-105, 107-110

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-22
Datum då anslag tas ner: 2020-11-13

Sekreterare: Frida Ramefelt