Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 111-123

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-26
Datum då anslag tas ner: 2020-12-18

Sekreterare: Frida Ramefelt