Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 31

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-25
Datum då anslag tas ner: 2021-03-19

Sekreterare: Frida Ramefelt