Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 34-40, 42-46

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-31
Datum då anslag tas ner: 2021-04-22

Sekreterare: Frida Ramefelt