Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 72-81

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-27
Datum då anslag tas ner: 2021-06-18

Sekreterare: Frida Ramefelt