Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 82-90, 92

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-24
Datum då anslag tas ner: 2021-07-16

Sekreterare: Frida Ramefelt