Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 105-113, 115-123

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-07
Datum då anslag tas ner: 2021-10-29

Sekreterare: Frida Ramefelt