Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 124-135

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-29
Datum då anslag tas ner: 2021-11-20

Sekreterare: Frida Ramefelt