Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 136-150

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-03
Datum då anslag tas ner: 2021-12-25

Sekreterare: Linda Granath