Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-8, 10-16

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-04
Datum då anslag tas ner: 2022-02-26

Sekreterare: Frida Ramefelt