Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 17-25

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-01
Datum då anslag tas ner: 2022-03-23

Sekreterare: Frida Ramefelt