Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 44-59

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-10
Datum då anslag tas ner: 2022-06-01

Sekreterare: Frida Ramefelt