Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 26-33, 35-39

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-01
Datum då anslag tas ner: 2022-04-23

Sekreterare: Frida Ramefelt