Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 60-75

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-10
Datum då anslag tas ner: 2022-07-02

Sekreterare: Frida Ramefelt