Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 76-86

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-23
Datum då anslag tas ner: 2022-07-15

Sekreterare: Frida Ramefelt