Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 87-97

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-01
Datum då anslag tas ner: 2022-09-23

Sekreterare: Frida Ramefelt