Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 98-116

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-03
Datum då anslag tas ner: 2022-10-25

Sekreterare: Frida Ramefelt