Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 134-135

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-23
Datum då anslag tas ner: 2022-12-15

Sekreterare: Frida Ramefelt