Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 122-133, 136-137

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-02
Datum då anslag tas ner: 2022-12-24

Sekreterare: Frida Ramefelt