Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 138-149

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-19
Datum då anslag tas ner: 2023-01-10

Sekreterare: Linda Granath