Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 12-19, 22-25

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-03
Datum då anslag tas ner: 2023-03-25

Sekreterare: Frida Ramefelt