Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 26-40

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-30
Datum då anslag tas ner: 2023-04-21

Sekreterare: Frida Ramefelt