Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 66-77

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-08
Datum då anslag tas ner: 2023-06-30

Sekreterare: Frida Ramefelt