Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-11

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-10
Datum då anslag tas ner: 2023-03-04

Sekreterare: Frida Ramefelt